M.Sc. Mathmatics 1st Year (2023 batch)


 •  
 •  
 •  
Rahul Kumar

M.Sc Student

 •  
 •  
 •  
 •  
Balram Sharma

M.Sc Student.

 
 •  
 •  
 •  
 •  
Chinthalacheruvu V S M Sriram

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Dip Saha

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Anirban Mondal

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Kamesh Rout

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Shincy L Stuvart

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Rajendra

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Jakir Sarif Mondal

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Somya Ranjan Panda

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Kapil Kumar

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Arpit Kumar Tiwari

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Laltu Mondal

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Ankita Dutta

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Vinita Jakhar

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Derick L Nongbet

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Divya Dipakbhai Dodiya

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Palak Sharma

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Pallavi Rai

M.Sc Student.

M.Sc. Mathmatics 2nd Year (2022 batch)


 •  
 •  
 •  
Antony Joseph Azhikkakath

M.Sc Student

 •  
 •  
 •  
 •  
Devanandana N

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Dubbaku Rajesh

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Durgadevi N

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Ghukato K Awomi

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Hiba Mohamed

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Jaydesh Hojai

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Kavya M A

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Keshav Bangre

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Koushik Battacharjee

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Mahendran S

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Nitin Arya

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Sandra Surendran M K

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Shabnam Ahmed

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Shashank Jain Doraya

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Shravan Kumar

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Sowbarnika R

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Sreelal M G

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Supriya Gosh

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Vamshi Krishna Pinni

M.Sc Student.

 •  
 •  
 •  
 •  
Vanmathi A

M.Sc Student.